Quạt đứng tích điện Xiaomi Dream Maker Plus có điều khiển

2.242.500

Quạt đứng tích điện Xiaomi Dream Maker Plus có điều khiển: Pin 33.6 Wh, sử dụng 21 tiếng không dây, tùy chỉnh độ cao, độ ồn thấp, kết nối thông minh qua app.

Quạt đứng tích điện Xiaomi Dream Maker Plus có điều khiển