( Order 10 ngày) Quạt Tích Điện Kanedu Không Chổi Than, Đồng Nguyên Chất. Màu Đen-12 Inch

1.687.500

Quạt tích điện Kanedu không chổi than, đồng nguyên chất, màu đen 12 inch. Được xả hàng với giá đặc biệt, công suất 15W, pin 8000mAh.

( Order 10 ngày) Quạt Tích Điện Kanedu Không Chổi Than, Đồng Nguyên Chất. Màu Đen-12 Inch