Máy tăm nước INTELLIGENT WATER FLOSSER

351.800

Máy tăm nước INTELLIGENT WATER FLOSSER sạc lại, xung tần số cao, tiện lợi cho việc làm sạch răng miệng hàng ngày và các vùng khó tiếp cận.

Máy tăm nước INTELLIGENT WATER FLOSSER