Đèn bắt muỗi YOUKNOW – cắm điện 220v , có vỉ điện & quạt bắt muỗi

449.300

Đèn bắt muỗi YOUKNOW – an toàn cho gia đình với công nghệ tiên tiến, vỏ thân thiện môi trường, vỉ điện và quạt bắt muỗi. Bảo vệ hiệu quả khỏi muỗi!

Đèn bắt muỗi YOUKNOW – cắm điện 220v , có vỉ điện & quạt bắt muỗi