Đèn bắt muỗi kiêm đèn ngủ phi thuyền Konka (nguyên hộp)

262.500

Đèn bắt muỗi kiêm đèn ngủ phi thuyền Konka (nguyên hộp) có 3 chế độ sáng, từ ánh vàng nhẹ đến sáng nhất, cùng chế độ bắt muỗi màu xanh hiệu quả. Dễ sử dụng và đặt ở vị trí cao cho hiệu quả tối ưu.

Đèn bắt muỗi kiêm đèn ngủ phi thuyền Konka (nguyên hộp)