Công tắc Bình Nóng Lạnh chống giật Hunonic – Datic

371.300

Công tắc Bình Nóng Lạnh chống giật Hunonic – Datic phát hiện dòng rò 15 mA, sử dụng công nghệ Wifi, dễ dàng lắp đặt cho máy bơm, bình nóng lạnh. Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

Công tắc Bình Nóng Lạnh chống giật Hunonic – Datic